suomeksi | svenska

Laajennuksella moderniksi kouluksi

Lue lisää >

SIPOONLAHDEN KOULU 


Sipoonlahden koulu on Etelä-Sipoossa sijaitseva vuosiluokkien 1.–9. yhtenäiskoulu. Nyt suunnitteilla olevalla laajennuksella vastataan Söderkullan ja Etelä-Sipoon kasvun myötä lisääntyvään oppilasmäärään. Laajentamisen tavoitteena on rakentaa viihtyisä koulu, joka tarjoaa modernia pedagogiikkaa tukevan avoimen oppimisympäristön. Samassa yhteydessä nykyisen koulun tiloja muutetaan siten, että vanha ja uusi osa muodostavat yhtenäisen ja tilankäytöllisesti tehokkaan kokonaisuuden.

 ”Ensimmäinen kaikille näkyvä merkki siitä, että Sipoo kasvaa ja kehittyy”

Molemmat kielet yksin, yhdessä ja yhteistyössä.

Uusi oppimisympäristö


Sipoonlahden koulun tilasuunnittelu perustuu uuteen oppimiskäsitykseen. Oppiminen on läpi elämän kulkeva prosessi, joka ei rajaudu ainoastaan nuoruuteen ja kouluaikaan. Työn, vapaa-ajan ja aiheiden rajapinnat hälvenevät entisestään. Oppiminen ei jakaudu tiukasti oppiaineisiin, vaan opettajat suunnittelevat yhdessä ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia. Maailman ja sen ilmiöiden havainnoiminen on jatkuvasti läsnä arjessa.

Kehittyvä ja muuttuva oppimisympäristö

Tutustu tarkemmin >

Uusi ja vanha koulurakennus yhdistyvät

Nykyinen koulurakennus toimii kampuksen sydämenä, jota laajennukset täydentävät. Vanhan koulun sisälle rakentuu uusia välitasoja, joille tehdään uusia luokkatiloja. Laajennusten myötä nykyisen koulun massiivinen korkeus madaltuu kohti saapumissuuntaa, jolloin rakennuksen mittakaava on kutsuvampi.

Oppikylä ja teemapihat

Oppikylä jakautuu eri luonteisiin tiloihin, jotka soveltuvat eri kokoisten ryhmien työskentelyyn. Teemat ja tilajako oppikylässä voi vaihtua joustavasti päivän aikana. Lähimpänä koulun sisäänkäyntien äärellä ovat turvalliset oppimisen teemapihat, joilta löytyy välineitä oppimiseen. Teemapihat ovat pienillekin oppijoille tuttu ja turvallinen ympäristö, joissa opettaja on aina lähellä näköyhteyden päässä.

Kampus

Sipoonlahden koulun uusi kampusalue toimii osana Söderkullan kyläympäristöä. Kampuksen tärkeänä tehtävänä on luoda helppokulkuinen urbaani kohtaamispaikka söderkullalaisille. Liikuntapaikat sijoittuvat luontevasti avoimeen laaksoon, josta muodostuu Sipoolahden urheilukäytön vetonaula, liikuntalaakso.