suomeksi | svenska

Utvidgning ger modern skola

Läs mer >

SIPOONLAHDEN KOULU 


Sipoonlahden koulu ligger i södra Sibbo och är en enhetsskola för årskurserna 1–9. Utvidgningen som nu planeras svarar mot det ökande antalet elever som tillväxten i Söderkulla och södra Sibbo medför. Målet med utvidgningen är att bygga en trivsam skola som erbjuder en öppen läromiljö som stödjer modern pedagogik. I samband med utvidgningen ändras lokalerna i den nuvarande skolan så att den gamla och nya delens lokaler kan användas på ett enhetligt och effektivt sätt.

 “Ensimmäinen kaikille näkyvä merkki siitä, että Sipoo kasvaa ja kehittyy”

Molemmat kielet yksin, yhdessä ja yhteistyössä.

En ny lärmiljö


Lokal- och utrymmesplaneringen i Sipoonlahden koulu baserar sig på en ny syn på lärande. Lärandet är en process som går igenom hela livet och som inte begränsar sig enbart till tiden då man är ung och går i skola. Gränssnitten mellan arbete, fritid och olika ämnen blir allt mer diffusa. Lärandet indelas inte längre strikt i läroämnen, utan lärarna planerar tillsammans fenomenbaserade mångvetenskapliga lärområden. Att göra observationer om världen och dess fenomen är en central del av vardagen.

En lärmiljö som utvecklas och ändras

Läs mer >

Den nya skolbyggnaden förenas med den gamla

Den nuvarande skolbyggnaden fungerar som campusområdets hjärta, som kompletteras av tillbyggnaderna. Inne i den gamla skolan byggs nya mellanliggande nivåer, där man bygger nya klassrum. I och med de nya byggnaderna sänks den nuvarande massiva höjden i ankomstriktningen, vilket medför att byggnadens skala är mer inbjudande.

Lärobyn och temagårdarna

Lärobyn är indelad i lokaler som har olika karaktär och där grupper av olika storlek kan arbeta. Teman och fördelningen av lokalerna kan variera under dagens lopp på ett flexibelt sätt. Alldeles invid skolans entréer ligger trygga temagårdar för lärande, platser där det finns olika läroredskap. Temagårdarna är också bekanta och trygga platser för små elever, eftersom en lärare alltid finns i närheten inom synhåll.

Campusområdet

Det nya campusområdet vid Sipoonlahden koulu fungerar som en del av byamiljön i Söderkulla. Campuset har en viktig uppgift i att för Söderkullaborna skapa en urban mötesplats där det är lätt att röra sig. Idrotts- och motionsplatserna ligger på en naturlig plats i en öppen dal som kommer att bilda ett dragplåster för användningen av Sipoonlahden koulu för sport.