suomeksi | svenska

En intervju med arkitekt Anssi Kankkunen

16 Nov En intervju med arkitekt Anssi Kankkunen

En intervju med arkitekt Anssi Kankkunen

”Tyngdpunkten i planeringen ligger på att anpassa utvidgningsdelen till den gamla befintliga byggnaden”, konstaterar Anssi Kankkunen som är medlem i projektgruppen som vann arkitekttävlingen för utvidgningen av Sipoonlahden koulu. Kankkunen har varit med i projektet från första början. Arkitekturplaneringen av det vinnande förslaget ”Tandem” har gjorts av Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy och Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy.

“En central del av arkitekturförslaget har varit att bygga in den nya delen i den gamla och att anpassa den gamla byggnaden till den nya, vilket även ska öka kostnadseffektiviteten. 

En central del av arkitekturförslaget har varit att bygga in den nya delen i den gamla och att anpassa den gamla byggnaden till den nya, vilket även ska öka kostnadseffektiviteten. I början av planeringen kartlades den gamla skolans befintliga kvadratmetrar och behovet av nya lokaler. Målet är att inte bygga något överflödigt, utan högklassiga lokaler som hela tiden ska vara i användning. I samband med planeringen av utvidgningen har man fäst uppmärksamhet vid den gamla byggnadens problemområden för att möjliggöra en effektivare användning av byggnaden. Man skapar till exempel nya lokaler i den stora ekande aulan genom att dela in den i olika sektorer. Då behöver man inte bygga ett helt nytt tak och förnya väggarna, utan den gamla svårhanterliga lokalen blir därmed mera användbar.

Vid planeringen av skolans utvidgning har man också beaktat den nya läroplanen. Det betyder en övergång till öppnare lärmiljöer och fenomenbaserad inlärning. I arkitekturplaneringen framhävs att den pedagogiska verksamhetsmiljön och skolan fungerar på samma sätt i skolans alla delar. Den nya delen ska inte konkurrera med den gamla delen, utan enligt Kankkunen är det meningen att eleverna inte ska märka när de är i den gamla delen och när de är i den nya delen.

I den nya skolbyggnaden fäster man uppmärksamhet vid behoven hos olika slags användare i olika åldrar. Lokalerna som är avsedda för grupparbete ska kunna användas smidigt av olika användargrupper under olika tider på dygnet. Lokalernas flexibilitet har varit den röda tråden i planeringen – man skapar lokaler som stöder inlärningen. De nya lokalerna kommer att möjliggöra en smidigare undervisning och inlärning alltid beroende på situationen. Avsikten med en byggnad med utskjutande delar är att eleverna smidigt ska kunna ta sig från mitten av byggnaden till grupparbetslokalerna som finns i flygeldelarna och inte behöva gå från byggnadens ena ända till den andra. Lokalerna i vilka det krävs mera koncentration placeras längre in i byggnaden, där omsättningen av eleverna inte är så stor. Målet är att skapa en lärmiljö där människorna lär känna varandra. Varje flygel bildar en egen läroby med en egen ingång. Avsikten är att första våningen ska inrymma skolans yngsta elever och de övre våningarna skolans äldre elever, berättar Kankkunen.

Enligt Kankkunen har många Sibboelever nära kontakt till naturen och under rasterna tycker de om att vistas i skogen bakom skolan. Gårdens och miljöns roll framhävs i planeringen. Lokalerna fortsätter på ett harmoniskt sätt till lärogårdarna utomhus som är uppkallade efter olika teman, bland annat konst- och vetenskapsgården och idrottsparken som ska byggas i anslutning till skolan.

Den nya byggnadens exteriör kommer att förändras bland annat vad gäller ingången. Den nya huvudingången kommer att vara ”en öppen famn”, som leder eleverna in i byggnaden. Kankkunen berättar att man använt tegel vid planeringen av exteriören eftersom det är ett hållbart material som åldras vackert.

Även energieffektivitet har inkluderats i planeringen. Gymnastiksalens tak ska förses med solpaneler och för närvarande undersöker man möjligheterna att utnyttja jordvärme.

Kankkunen beskriver hur byggnaden är ett resultat av växelverkan och hur arkitektens egen vision förändras i samarbete med andra. Planeringen har gjorts i projekt- och pedagogikgrupper, som består av experter inom den tekniska branschen och pedagogiken. Dessutom har lärare och föräldrar engagerats att delta i planeringen. Samarbetet med projektgruppens medlemmar har varit smidigt och alla har ställt sin expertis till gruppens förfogande. För att få till stånd en verklig förändring krävs förutom samarbete mellan olika instanser även förändringsberedskap och smidighet av lärarna, betonar Kankkunen. När allt kommer omkring får användningen av lokalerna med tiden utvisa hur väl de lämpar sig för sitt användningsändamål.

anssi-kankkunen-sipoo-portretti-02

Anssi Kankkunen

Arkitekt