suomeksi | svenska

Projektets framskridande

Utvidgningsprojektet för Sipoonlahden koulu

Sipoonlahden koulu ligger i södra Sibbo och är en enhetsskola för årskurserna 1–9. I skolan ordnas också förskoleundervisning med tillhörande kompletterande dagvård. Sipoonlahden koulu blev färdig år 2009 och utvidgningen som nu planeras svarar mot det ökande antalet elever som tillväxten i Söderkulla och södra Sibbo medför.

Målet med utvidgningen som sker i faser är att bygga en trivsam och välfungerande skola som stödjer modern pedagogik, håller hög arkitektonisk nivå och som även i framtiden fungerar både kostnadseffektivt och flexibelt. I samband med utvidgningen ändras lokalerna i den nuvarande skolan så att den gamla och nya delens lokaler kan användas på ett enhetligt och effektivt sätt.

 

Genom att utnyttja bland annat akustik och ljussättning kommer Sipoonlahden koulu efter utvidgningen att kunna erbjuda en öppen, ljus och trivsam lärmiljö. Lokalerna blir mångsidiga, ändringsbara och trygga och de stöder växelverkan och social gemenskap. Genom planering och utnyttjande av fastighetsteknik kommer man till minsta möjliga kostnad att kunna ändra lokalerna då verksamhetsmiljöerna ändras och samtidigt kommer lokalerna att lämpa sig för användning av många olika slags aktörer.

Planeringen av utvidgningen av Sipoonlahden koulu genomfördes som en inbjuden arkitekttävling, som ordnades i samarbete med Finlands Arkitektförbund. Av ansökningarna för att delta i projektet valdes fem arbetsgrupper att utarbeta de egentliga tävlingsförslagen. Prisnämnden utsåg enhetligt förslaget vid namn ”Tandem” till vinnare. Det vinnande förslaget utarbetades av Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy och Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy och för specialplaneringen stod FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Utifrån förslaget som vann inleds den egentliga byggnadsplaneringen. Enligt plan ska byggandet inledas i början av år 2018, varvid den första fasen står färdig till hösten 2019. Den andra fasen blir färdig till hösten 2020.

 

Enligt Sibbo kommuns tekniska direktör Ilari Myllyvirta förverkligar det vinnande förslaget barnets skala. De separat ”byskolorna” som ligger i samma skolbyggnad stöder tillsammans tillväxten i Sibbo. I det vinnande förslaget avspeglas den sociala gemenskapen i Sibbo, och för den lilla skoleleven innebär den nya skolan en trygg inlärningsmiljö som utvidgas då barnet växer.

Förutom utvidgningen av Sipoonlahden koulu, planerar Sibbo kommun också att utvidga Nickby Hjärta och bygga ett nytt daghem i Nickby Hjärta. Projektplanerna för alla tre projekt godkändes av kommunfullmäktige den 7 november 2016 och som bäst planeras projekten i detalj. Beslut om att utarbeta projektplaner har fattats i budgeterna år 2015 och 2016, och projektplanerna är en del av den fleråriga investeringsplanen i budgeten.

I Sibbo är projektplanerna dokument där behovet av ett projekt samt dess konsekvenser och lösningar framförs och utifrån vilka investeringsbesluten görs.

 

Läs mer om projektplanen (på finska). De svenskspråkiga projektplanerna finns att tillgå när planerna går till fullmäktige för behandling.

 

projektplanen – pdf