suomeksi | svenska

Campusområdet

Campusområdet som en del av samhällsstrukturen i Söderkulla

Det nya campusområdet vid Sipoonlahden koulu fungerar som en del av byamiljön i Söderkulla. Campuset bildar en del av Söderkulla centrum och förlänger den urbana zonen österut mot de växande bostadsområdena Hassellunden och Tasträsk. Campuset har en viktig uppgift i att för Söderkullaborna skapa en urban mötesplats där det är lätt att röra sig. Idrotts- och motionsplatserna ligger på en naturlig plats i en öppen dal som kommer att bilda ett dragplåster för användningen av Sipoonlahden koulu för sport.

Man har velat placera campusets nya byggnader som en del av skogsgränsen intill den nuvarande byggnaden, och dalen har aktiverats med sportfunktioner samt platser där eleverna kan lära sig i naturen. Det nya trädbeståndet som planteras kompletterar den intakta skogsgränsen där skolbyggnaderna ligger.

 

För bussarna finns en stopplats på torgområdet framför skolan. Området är avstängt för annan trafik.

oppimispihat

Oppimispihat

kasvillisuus

Kasvillisuus: metsänraja ja laakso

liikuntapaikat-laaksossa-02

Autoliikenne

autoliikenne

Autoliikenne