suomeksi | svenska

Arkitekturen

Arkitekturen

Den nuvarande skolbyggnaden fungerar som campusområdets hjärta, som kompletteras av tillbyggnaderna. Inne i den gamla skolan byggs nya mellanliggande nivåer, där man bygger nya klassrum.

Arkitekturen i de nya delarna är lugn och lekfull. Alla utvidgningsdelar är tvåvåningsbyggnader. I och med de nya byggnaderna sänks den nuvarande massiva höjden i ankomstriktningen, vilket medför att byggnadens skala är mer inbjudande. Byggnaderna i förgrunden har placerats diagonalt, vilket innebär att det bildas en tydlig takförsedd huvudingång mellan dem.

Broarna på andra våningen binder ihop de nya tillbyggnaderna till varandra och avgränsar samtidigt innergårdarna. De yngre eleverna anländer till skolan från innergårdarna via egna ingångar, och från deras egen flygel ter sig skolan som en ett större samhälle av olika skolor.

De stora fönstren uppmuntrar eleverna till att använda byskolornas lärmiljöer på ett så öppet sätt som möjligt och skapar en erfarenhetsfylld förbindelse mellan lokalerna inomhus och utrymmena utomhus. Man har velat hålla takkonstruktionerna så låga och lugna som möjligt, så att innergårdarna förblir ljusa och utsikten från tredje våningen i den gamla skolan inte störs. Maskinrummen för ventilationen har placerats i källaren.

arkkitehtuuri-sv