suomeksi | svenska

Hankkeen eteneminen

jatkosuunnitteluvaiheen havainnekuva

Sipoonlahden koulun laajennushanke

Sipoonlahden koulu on Etelä-Sipoossa sijaitseva vuosiluokkien 1.–9. yhtenäiskoulu. Koulussa järjestetään myös esiopetusta sekä siihen liittyvää täydentävää päivähoitoa. Sipoonlahden koulu valmistui vuonna 2009 ja nyt suunnitteilla olevalla laajennuksella ja olemassa olevaan osaan tehtävillä muutostöillä vastataan Söderkullan ja Etelä-Sipoon kasvun myötä lisääntyvään oppilasmäärään.

Vaiheittain toteutettavan laajentamisen ja muutostöiden tavoitteena on rakentaa viihtyisä, hyvin toimiva, modernia pedagogiikkaa tukeva, arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä kustannustehokas koulu, joka toimii joustavasti myös tulevaisuudessa. Samassa yhteydessä nykyisen koulun tiloja muutetaan siten, että vanha ja uusi osa muodostavat yhtenäisen ja tilankäytöllisesti tehokkaan kokonaisuuden.

 

Laajentamisen ja muutostöiden myötä, esimerkiksi akustiikkaa ja valaistusta hyödyntäen, Sipoonlahden koulu tarjoaa avoimen, valoisan ja miellyttävän oppimisympäristön. Tiloista tulee monikäyttöisiä, muuntuvia ja turvallisia, jotka myös tukevat vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Suunnittelulla ja talotekniikalla mahdollistetaan tilojen muuttaminen toimintaympäristön muuttuessa mahdollisimman pienin kustannuksin ja ne soveltuvat useiden eri toimintojen käyttöön.

Sipoonlahden koulun laajentamisen suunnittelu toteutettiin arkkitehtuurikutsukilpailuna. Kilpailun voittaneen työyhteenliittymän (Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy sekä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, joka vastaa erikoissuunnittelusta) kanssa solmittiin sopimus kokonaissuunnittelusta välittömästi arkkitehtuurikilpailun päätyttyä toukokuussa 2016. Kilpailuehdotuksen pohjalta käynnistettiin hankesuunnittelu työyhteenliittymän ja projektiryhmän yhteistyönä. Hankesuunnittelun aikana hankkeen nimi muuttui muotoon Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt.

 

sipoonlahdenkoulu

jatkosuunnitteluvaiheen havainnekuva

Hankesuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.11.2016. Tämän jälkeen käynnistyivät yleis- ja toteutussuunnittelu, jossa on jatkettu tiivistä yhteistyötä teknisen ja sivistystoimen välillä, mikä oli alun perinkin suunnittelun lähtökohtana. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen työyhteenliittymän kokoonpano on pysynyt ennallaan, mutta projektiryhmä täydentyi ISS Prokon rakennuttajakonsultilla. Toteutussuunnittelu valmistuu kesäkuun 2017 loppuun mennessä, ja urakoiden tarjouspyynnöt lähetetään elokuussa 2017.

 

Hankesuunnitelmien laatimisesta on päätetty talousarvioissa 2015 ja 2016, ja hankesuunnitelmat ovat osa talousarvion monivuotista investointisuunnitelmaa. Hankesuunnitelmat ovat Sipoossa hankkeen tarpeen, vaikutusten ja ratkaisun esittäviä investointipäätösasiakirjoja.

 

Lue lisää hankesuunnitelmasta.

 

Sipoonlahden hankesuunnitelma – pdf

Laajennushankkeen arkkitehtuurikutsukilpailu

Sipoonlahden koulun laajennushankkeen suunnittelu toteutettiin arkkitehtuurikutsukilpailuna, joka järjestettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa. Osallistumishakemuksista valittiin viisi työryhmää laatimaan varsinaiset kilpailuehdotukset. Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti ehdotuksen nimeltään ”Tandem” voittajaksi. Voittajaehdotuksen arkkitehtisuunnittelusta ovat vastanneet Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy sekä erikoissuunnittelusta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Voittaneen ehdotuksen pohjalta käynnistettiin varsinainen rakennussuunnittelu. Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2018 alussa, jolloin koulu valmistuu ensimmäisen vaiheen osalta vuoden 2019 syksyksi. Toinen vaihe valmistuu vuoden 2020 syksyksi.

Sipoon kunnan teknisen johtajan Ilari Myllyvirran sanoin voittajaratkaisussa toteutuu lapsen mittakaava. Samassa koulurakennuksessa sijaitsevat erilliset ”kyläkoulut” yhdessä tukevat Sipoon kasvua. Voittajaehdotuksessa kuvastuu Sipoon yhteisöllisyys ja se muodostaa pienelle koululaiselle oman turvallisen oppimisympäristön, joka laajenee lapsen kasvaessa.